Викладачі

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії та релігієзнавства

ksg_marchenkoНародився 24 березня 1962 р. в с. Телепине Кам’янського району Черкаської області. У 1984 році з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав кваліфікацію «філософ, викладач філософських дисциплін». У 1989 закінчив аспірантуру вищеназваного університету і в цьому ж році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «етика». Після захисту розпочав свою роботу тоді ще в Черкаському педагогічному інституті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) на посаді асистента, потім старшого викладача та доцента. У 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на тему «Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні». В цьому ж році було обрано на посаду завідувача кафедри філософії, професора, яку обіймає і до цього часу. Є автором більше 80 наукових публікацій.

Член Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 2005 року по цей час) та Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (з січня 2014 року по цей час).

Більше 10 років є відповідальним редактором фахового видання “Вісник Черкаського університету. Серія: філософія”, членом редколегій видань: “Science and Education a New Dimension” (Budapest, Hungary), “Наукові праці: Науково-методичний журнал. Серія “Філософія”” (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили), Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету.

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, етика, філософія права, методологія і методика наукових досліджень, філософія громадянського суспільства. Наукові інтереси: філософія релігії та релігійна філософія, господарська етика релігій світу, трансформації сучасної релігійної свідомості, сучасна світова філософія.
Email:

 

АСТАПОВА-ВЯЗЬМІНА ОЛЕНА ІГОРІВНА

кандидат філософських наук, доцент 

астапова для сайтаНародилась в місті Черкаси. В 1990 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В Черкаському національному університеті на кафедрі філософії працює з 1990 року. 1993-1996 рр. – навчання в аспірантурі за спеціальністю «естетика». В 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Філософсько-естетична рефлексія творчості М.В. Гоголя в контексті етичної проблематики». Викладає дисципліни історико-філософського та логічного циклів: нова філософія 16-18 ст., традиційна логіка, класична логіка, некласична логіка, юридична логіка, філософські проблеми сучасної логіки, еристика, семіотика культури, релігієзнавство, ерос в історії релігій та культури. Наукові інтереси: нестандартна логіка, філософська антропологія, семантика та семіотика не-фігуративного мистецтва.
Email:

 

БРАТКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

BratkoНародився 28 березня 1961 року в Черкасах. У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного (тепер національного) університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1986 року працює в ЧНУ на посадах асистента, та доцента. Після закінчення аспірантури на кафедрі філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького у 2003 році під керівництвом професора Говоруна Д. І. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена”. Автор понад 50 публікацій. Коло наукових уподобань: естетика, онтологія, феноменологія. Викладає низку філософських дисциплін, зокрема, метафізику та онтологію, естетику, феноменологію, філософію деконструктивізму.
Email:

 

ВИДРИГАН МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

видриган для сайтаНародився 8 листопада 1956 року в с. Коробівка, Золотоніського району Черкаської області. У 1979 році закінчив Київське Вище військово-морське політичне училище, а в 1994 році Гуманітарну академію збройних сил РФ, по спеціальності «Соціальна робота». У Черкаському національному університеті працює з 1995 року на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри філософії та релігієзнавства. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію «Історико-філософський аналіз поняття свавілля». Автор понад 40 наукових статей, методичних розробок та навчальних посібників. Наукові інтереси: історія філософських вчень про волю, свободу сваволю, політична філософія, соціологія, соціальна робота.
Email:

 

 ЗАЙЦЕВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

кандидат філософських наук, доцент

зайцева У 2001 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка й отримала диплом за спеціальністю: Філософія. У період з 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, кафедра філософії. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Онтологічний зміст концепту «енергейність мови» та отримала диплом кандидата філософських наук за спеціальністю: онтологія, гносеологія, феноменологія. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює з 2006 р. Викладає такі навчальні дисципліни: філософія та історія філософії України (на інших ННІ), нова філософія ХІХ ст., філософська антропологія, філософія мови, сучасна світова філософія, філософія постмодернізму, філософія гуманітарного пізнання. З 2006 р. (і дотепер) керівник філософського гуртка. Автор близько 19 наукових та навчально-методичних публікацій. Наукові інтереси: філософія мови, філософська антропологія, філософська герменевтика.
Email:

 

КРЕТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

Кретов для сайтаНародився 9 листопада 1969 року в м. Черкаси. У 1992 році з відзнакою закінчив факультет російської філології Черкаського державного педагогічного інституту. З 1992 по 1997 рік працював учителем зарубіжної літератури та філософії у черкаському колегіумі НАУКМА «Берегиня». Закінчив аспірантуру зі спеціальності «Філософія» у Київському Національному лінгвістичному університеті (1997-2000), у 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Гносеологічний аспект філософського символізму» за спеціальністю «Діалектика та методологія пізнання». У Черкаському національному університеті працює з 2000 року на посадах старшого викладача та доцента. Автор понад 70 наукових статей, методичних розробок. Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія мови, аналітична філософія, гносеологія, філософія свідомості, філософія науки.
Email:

 

ПРОЦИШИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

процишин для сайтаНародився 17 квітня 1964 року на Тернопільщині, у 1989 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистив кандидатську дисертацію у 1998 році. Працює на кафедрі філософії з 1989 року. Викладає низку курсів загально-філософського, історико-філософського та етико-прикладного спрямування.
Email:

 

ПУШОНКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філософських наук, доцент

Народилася 25 квітня 1971 року  в м. Черкаси. У 1995 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут 300-річчя возз’єднання, спеціальність «Вчитель російської мови та літератури»; у 1996 році, Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Практичний психолог в закладах освіти». У Черкаському національному університеті працює з 1998 року на посадах лаборанта кафедри філософії, старшого викладача, доцента.   З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Черкаського національного університету зі спеціальності «Естетика». У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект)». Фахівець у галузях естетики, філософії культури, герменевтики візуального. Автор понад 80 наукових публікацій та методичних розробок.
Email:

 

П’ЯНЗІН СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

пьянзин на сайтНародився 12 березня 1966 року в пос. Кадикчан Сусуманського району Магаданської області. У 1991 закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Російська мова і література”, кваліфікація “Учитель російської мови і літератури”. Протягом 1998-2001 років навчався в аспірантурі кафедри філософії Київського державного лінгвістичного університету. Травень 2002 – захист дисертації “Цінність як духовно-практичний феномен” у спеціалізованій вченій раді в Інституті філософії НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. У Черкаському національному університеті працює з 2002 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії та релігієзнавства. У травні 2016 року отримав сертифікат про підвищення кваліфікації “Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом”. Автор понад 50 наукових статей, методичних розробок та навчальних посібників. Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія історії, аксіологія, антропологія.
Email:

 

ШЕВЧЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат філософських наук, доцент

портретНародилася 28 червня 1979 року в м. Ожерельє Каширського району Московської області. У 2001 році з відзнакою закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Обробка матеріалів за спецтехнологіями”. Там же закінчила аспірантуру зі спеціальності “Соціальна філософія” (2001-2004), у 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Індивідуалізм як складова розвитку демократії”. У Черкаському національному університеті працює з 2006 року на посадах старшого викладача та доцента. Є членом Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України та старшою науковою співробітницею Центру ґендерних досліджень і комунікацій ННІ історії та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Викладає такі навчальні дисципліни: соціологія, філософія та методологія освіти, історія слов’янської філософії, соціально-філософські проблеми ґендеру та фемінізму, наука та релігія. Наукові інтереси: гендерні дослідження, теоретична та прикладна соціологія.
Email:

*  *  *

ВАРЕНИК ВОЛОДИМИР СЕРАФИМОВИЧ

вареникНародився 21 січня 1920 року в с. Ненадиха Тетіївського району Київської області в селянській родині. Закінчив середню школу в с. Денгофовка і у 1939 році поступив на історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

У 1941 році із студентської лави був мобілізований до лав Червоної Армії, закінчив Іркутську військово-авіаційну школу авіаційних техніків у 1943 році. Воював у 125 Гвардійському Бомбардувальному полку М. Раскової на Західному, Білоруському, Прибалтійському та Ленінградському фронтах до 1945 року. Нагороджений орденами Червоної Зірки, Вітчизняної війни 2-го ступеня, медалями. Капітан запасу.

Після війни закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Працював на кафедрі філософії КДУ ім. Тараса Шевченка. У 1953 році захистив кандидатську дисертацію.

У 1953 році був запрошення на викладацьку роботу до Львівського державного університету імені Івана Франка на посаду доцента кафедри філософії. Отримав вчене звання доцента кафедри філософії.

У 1961 році був запрошений на викладацьку роботу до Черкаського державного педагогічного інституту на посаду доцента кафедри філософії, де і працював на різних посадах (у т.ч. завідувачем кафедри) протягом 36 років до 1997 року. Є автором 2-х монографій, ряду підручників та посібників, більше 70 наукових статей. За плідну роботу нагороджений грамотами і відзнаками керівництва Черкаської області та ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Помер у м. Черкаси 28 липня 2002 року.

ГОВОРУН ДМИТРО ІВАНОВИЧ

доктор філософських наук, професор

Говорун Дмитро Іванович

Народився 16 лютого 1939 року в селі Коломийці Драбівського району Черкаської області. У 1968 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1976 році захистив кандидатську дисертацію, в 1992 році – докторську. Цього ж року отримав вчене звання професора. Завідувач кафедри філософії нашого інституту, а потім й університету з 1988 року по 2005 рік. За часи завідування кафедрою філософії було відкрито нову спеціальність “філософія” і в 2003 році здійснено перший набір студентів. Був науковим керівником аспірантури за спеціальністю “естетика”. Його аспірантами, які з часом захистили дисертації, були викладачі нашої кафедри Процишин В.М., Братко К.В., Астапова-Вязьміна О.І., Пушонкова О.А.

Помер 3 вересня 2013 року.

 

ГОЛУБНИЧА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

кандидат філософських наук, доцент

Голубнича Людмила Миколаївна

Народилась 14 квітня 1935 року в м. Сміла Черкаської області. У 1953-1958 рр. навчалась в Київському державному університеті ім. Тараса Шевченка на філософському факультеті. Одержала диплом з відзнакою, кваліфікація – філософ, історик. З лютого 1964 року – викладач філософії Черкаського педінституту, з лютого 1969 – ст. викладач,  з вересня 1982 – доцент. З 1982 року – проректор по ідейно-виховній роботі на громадських засадах, нагороджена медаллю «Ветеран труда».

Помера 28 березня 2021 року.

 

ПОНОМАРЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ

Ponomarenko S.Народився 26 серпня 1948 року в селі Піщане Золотоніського району Черкаської області. З 1970 по 1972 рр. навчався в середній школі міліції. З 1972 по 1980 рр. працював дільничним інспектором у Соснівському РВ УМВС України в Черкаській області. З 1980 по 1984 рр. – інспектором відділу охорони громадського порядку РВ УМВС України в Черкаській області. У Соснівському РВ УМВС України в Черкаській області з 1984 по 2000 роки займав посади старшого дільничного інспектора, старшого інспектора з планування аналітики, начальника штабу, начальника службової частини, інспектора з обліку злочинів, старшого слідчого по боротьбі з організованою злочинністю. З 2000 по 2004 рр. працював у Черкаському відділенні Інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ України.

З 2005 по 2017 рр. працював старшим лаборантом кафедри філософії в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Помер 06 червня 2018 року.

Поділитись: