Викладачі

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії та релігієзнавства

ksg_marchenkoНародився 24 березня 1962 р. в с. Телепине Кам’янського району Черкаської області. У 1984 році з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав кваліфікацію «філософ, викладач філософських дисциплін». У 1989 закінчив аспірантуру вищеназваного університету і в цьому ж році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «етика». Після захисту розпочав свою роботу тоді ще в Черкаському педагогічному інституті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) на посаді асистента, потім старшого викладача та доцента. У 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на тему «Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні». В цьому ж році було обрано на посаду завідувача кафедри філософії, професора, яку обіймає і до цього часу. Є автором більше 80 наукових публікацій.

Член Спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.001.43 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 2005 року по цей час) та Д 73.053.01 у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького (з січня 2014 року по цей час).

Більше 10 років є відповідальним редактором фахового видання “Вісник Черкаського університету. Серія: філософія”, членом редколегій видань: “Science and Education a New Dimension” (Budapest, Hungary), “Наукові праці: Науково-методичний журнал. Серія “Філософія”” (Чорноморський державний університет ім. Петра Могили), Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету.

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, етика, філософія права, методологія і методика наукових досліджень, філософія громадянського суспільства. Наукові інтереси: філософія релігії та релігійна філософія, господарська етика релігій світу, трансформації сучасної релігійної свідомості, сучасна світова філософія.
Email:

БРАТКО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

BratkoНародився 28 березня 1961 року в Черкасах. У 1986 році закінчив філософський факультет Київського державного (тепер національного) університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1986 року працює в ЧНУ на посадах асистента, та доцента. Після закінчення аспірантури на кафедрі філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького у 2003 році під керівництвом професора Говоруна Д. І. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Онтологія в естетичному пізнанні: аналіз філософсько-естетичної концепції Романа Інгардена”. Автор понад 50 публікацій. Коло наукових уподобань: естетика, онтологія, феноменологія. Викладає низку філософських дисциплін, зокрема, метафізику та онтологію, естетику, феноменологію, філософію деконструктивізму.
Email:

 

 ЗАЙЦЕВА СВІТЛАНА ЛЕОНІДІВНА

кандидат філософських наук, доцент

зайцева У 2001 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка й отримала диплом за спеціальністю: Філософія. У період з 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, кафедра філософії. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Онтологічний зміст концепту «енергейність мови» та отримала диплом кандидата філософських наук за спеціальністю: онтологія, гносеологія, феноменологія. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює з 2006 р. Викладає такі навчальні дисципліни: філософія та історія філософії України (на інших ННІ), нова філософія ХІХ ст., філософська антропологія, філософія мови, сучасна світова філософія, філософія постмодернізму, філософія гуманітарного пізнання. З 2006 р. (і дотепер) керівник філософського гуртка. Автор близько 19 наукових та навчально-методичних публікацій. Наукові інтереси: філософія мови, філософська антропологія, філософська герменевтика.
Email:

КРЕТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

Кретов для сайтаНародився 9 листопада 1969 року в м. Черкаси. У 1992 році з відзнакою закінчив факультет російської філології Черкаського державного педагогічного інституту. З 1992 по 1997 рік працював учителем зарубіжної літератури та філософії у черкаському колегіумі НАУКМА «Берегиня». Закінчив аспірантуру зі спеціальності «Філософія» у Київському Національному лінгвістичному університеті (1997-2000), у 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Гносеологічний аспект філософського символізму» за спеціальністю «Діалектика та методологія пізнання». У Черкаському національному університеті працює з 2000 року на посадах старшого викладача та доцента. Автор понад 70 наукових статей, методичних розробок. Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія мови, аналітична філософія, гносеологія, філософія свідомості, філософія науки.
Email:

ПРОЦИШИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

процишин для сайтаНародився 17 квітня 1964 року на Тернопільщині, у 1989 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистив кандидатську дисертацію у 1998 році. Працює на кафедрі філософії з 1989 року. Викладає низку курсів загально-філософського, історико-філософського та етико-прикладного спрямування.
Email:

 

ПУШОНКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

кандидат філософських наук, доцент

Народилася 25 квітня 1971 року  в м. Черкаси. У 1995 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут 300-річчя возз’єднання, спеціальність «Вчитель російської мови та літератури»; у 1996 році, Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Практичний психолог в закладах освіти». У Черкаському національному університеті працює з 1998 року на посадах лаборанта кафедри філософії, старшого викладача, доцента.   З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Черкаського національного університету зі спеціальності «Естетика». У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект)». Фахівець у галузях естетики, філософії культури, герменевтики візуального. Автор понад 80 наукових публікацій та методичних розробок.
Email:

П’ЯНЗІН СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

пьянзин на сайтНародився 12 березня 1966 року в пос. Кадикчан Сусуманського району Магаданської області. У 1991 закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Російська мова і література”, кваліфікація “Учитель російської мови і літератури”. Протягом 1998-2001 років навчався в аспірантурі кафедри філософії Київського державного лінгвістичного університету. Травень 2002 – захист дисертації “Цінність як духовно-практичний феномен” у спеціалізованій вченій раді в Інституті філософії НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. У Черкаському національному університеті працює з 2002 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії та релігієзнавства. У травні 2016 року отримав сертифікат про підвищення кваліфікації “Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом”. Автор понад 50 наукових статей, методичних розробок та навчальних посібників. Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія історії, аксіологія, антропологія.
Email:

ШЕВЧЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат філософських наук, доцент

портретНародилася 28 червня 1979 року в м. Ожерельє Каширського району Московської області. У 2001 році з відзнакою закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Обробка матеріалів за спецтехнологіями”. Там же закінчила аспірантуру зі спеціальності “Соціальна філософія” (2001-2004), у 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Індивідуалізм як складова розвитку демократії”. У Черкаському національному університеті працює з 2006 року на посадах старшого викладача та доцента. Є членом Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України та старшою науковою співробітницею Центру ґендерних досліджень і комунікацій ННІ історії та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Викладає такі навчальні дисципліни: соціологія, філософія та методологія освіти, історія слов’янської філософії, соціально-філософські проблеми ґендеру та фемінізму, наука та релігія. Наукові інтереси: гендерні дослідження, теоретична та прикладна соціологія.
Email:

Поділитись: