Викладачі

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії, соціальних та політичних наук

ksg_marchenkoНародився 24 березня 1962 р. в с. Телепине Кам’янського району Черкаської області.

У 1984 році з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав кваліфікацію «філософ, викладач філософських дисциплін».

У 1989 закінчив аспірантуру вищеназваного університету і в цьому ж році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «етика». Після захисту розпочав свою роботу тоді ще в Черкаському педагогічному інституті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) на посаді асистента, потім старшого викладача та доцента. У 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на тему «Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні». В цьому ж році було обрано на посаду завідувача кафедри філософії, професора, яку обіймає і до цього часу.

Є автором близько 100 наукових праць.

Член Науково-методичної комісії МОН України з гуманітарних наук та богослов’я; співавтор Стандартів вищої освіти зі спеціальності 031 Релігієзнавство. Експерт з акредитації освітніх програм за спеціальностями 031 Релігієзнавство та 033 Філософія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Член редколегії наукового журналу «Science and Education a New Dimension» (Будапешт, Угорщина). Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії. Консультант і голова журі відділення філософії та суспільствознавства обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, етика, філософія права, методологія та організація наукових досліджень, філософія громадянського суспільства.

Наукові інтереси: філософія релігії та релігійна філософія, господарська етика релігій світу, трансформації сучасної релігійної свідомості, сучасна світова філософія.

Google Scholar

ORCID

Email:

КРЕТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

Кретов для сайтаНародився 9 листопада 1969 року в м. Черкаси.

У 1992 році з відзнакою закінчив факультет російської філології Черкаського державного педагогічного інституту.

З 1992 по 1997 рік працював учителем зарубіжної літератури та філософії у черкаському колегіумі НАУКМА «Берегиня».

Закінчив аспірантуру зі спеціальності «Філософія» у Київському Національному лінгвістичному університеті (1997-2000), у 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Гносеологічний аспект філософського символізму» за спеціальністю «Діалектика та методологія пізнання».

У Черкаському національному університеті працює з 2000 року на посадах старшого викладача та доцента.

Автор понад 100 наукових статей, методичних розробок.

Засновник і куратор проєктів: Центр філософсько-теологічних досліджень та когнітивної риторики, Регіональний конкурс учнівської молоді “ФІЛОСОФ і Я”.

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія мови, аналітична філософія, гносеологія, філософія свідомості, філософія науки.

Google Scholar

ORCID

Email:

ПРОЦИШИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

процишин для сайтаНародився 17 квітня 1964 року на Тернопільщині.

У 1989 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистив кандидатську дисертацію у 1998 році.

Працює на кафедрі філософії з 1989 року.

Викладає низку курсів загально-філософського, історико-філософського та етико-прикладного спрямування.

Google Scholar

Email:

 

ПУШОНКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

кандидатка філософських наук, доцентка

Народилася 25 квітня 1971 року  в м. Черкаси.

У 1995 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут 300-річчя возз’єднання, спеціальність «Вчитель російської мови та літератури»; у 1996 році, Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Практичний психолог в закладах освіти».

У Черкаському національному університеті працює з 1998 року на посадах лаборантки кафедри філософії, старшої викладачки, доцентки.

З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Черкаського національного університету зі спеціальності «Естетика».

У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект)».

Фахівчиня у галузях естетики, філософії культури, герменевтики візуального.

Засновця і кураторка проєктів: Логотерапія мистецтвом, Інтерактивна просвітницька платформа, Філософія культури та мистецькі практикиМузейна арт-терапія.

Авторка понад 100 наукових публікацій та методичних розробок.

Google Scholar

ORCID

Email:

П’ЯНЗІН СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

пьянзин на сайтНародився 12 березня 1966 року в пос. Кадикчан Сусуманського району Магаданської області.

У 1991 закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Російська мова і література”, кваліфікація “Учитель російської мови і літератури”.

Протягом 1998-2001 років навчався в аспірантурі кафедри філософії Київського державного лінгвістичного університету.

Травень 2002 – захист дисертації “Цінність як духовно-практичний феномен” у спеціалізованій вченій раді в Інституті філософії НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У Черкаському національному університеті працює з 2002 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії та релігієзнавства.

У травні 2016 року отримав сертифікат про підвищення кваліфікації “Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом”.

Автор понад 50 наукових статей, методичних розробок та навчальних посібників.

Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія історії, аксіологія, антропологія.

Google Scholar

ORCID

Email:

ШЕВЧЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидатка філософських наук, доцентка

Шевченко З.В.Народилася 28 червня 1979 року в м. Ожерельє Каширського району Московської області.

У 2001 році з відзнакою закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Обробка матеріалів за спецтехнологіями”. Там же закінчила аспірантуру зі спеціальності “Соціальна філософія” (2001-2004), у 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Індивідуалізм як складова розвитку демократії”.

У Черкаському національному університеті працює з 2006 року на посадах старшої викладачки та доцентки.

Є членкинею правління Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України та старшою науковою співробітницею Центру ґендерних досліджень і комунікацій ННІ історії та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Викладає такі навчальні дисципліни: соціологія, соціологія конфлікту, соціологія масових комунікацій, соціологічна аналітика, антидискримінаційна експертиза текстового та візуального контенту, соціально-філософські проблеми ґендеру та фемінізму тощо.

Засновниця і кураторка проєкту Соціологічні студії “Школа інтев’юера”.

Наукові інтереси: гендерні дослідження, теоретична та прикладна соціологія.

Google Scholar

ORCID

Email:

ДЕМ’ЯНЕНКО ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидатка політичних наук, доцентка

Народилася 25 листопада 1985 року у місті Вінниця.

У 2007 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Політологія», отримала диплом магістерки з відзнакою.

У 2019 році у КНУ ім. Т. Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидатки політичних наук за спеціальністю «Політичні інститути і процеси».

У 2010 – 2013 роках працювала викладачкою кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету.

З грудня 2013 року працювала помічницею-консультанткою народного депутата України у Верховній раді України 8 скликання. З грудня 2020 року – помічницею депутата Черкаської обласної ради, голови фракції політичної партії у Черкаській обласній раді 8 скликання.

У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького працює з 2017 року.

Експертка Центру аналітичних досліджень «Прагма» Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького https://cutt.ly/KD3RPu6

Членкиня Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України.

Номінантка у рейтингу фахівців політичних професій «Victoria – 2021» Асоціації професійних політичних консультантів України у номінації «Політтехнологи».

Авторка статей на соціально-політичну тематику у загальнонаціональному виданні «Дзеркало тижня»  https://zn.ua/ukr/author/aleksandra_demyanenko, місцевих ЗМІ: «Вечірні Черкаси», «Прочерк» https://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/87125-hto-i-jak-stav-deputatom-cherkaskoyi-miskoyi-radi, «Нова доба» https://novadoba.com.ua/category/blogy/oleksandra-demyanenko.

Сертифікована тренерка з питань виборів, виборчих систем, політичного фінансування.

Експертка телевізійних та радіопрограм на політичну тематику.

Викладає навчальні дисципліни «Порівняльна політологія», «Політична культура», «Політична система суспільства», «Громадянське суспільство», «Політичні партії та рухи», «Виборчі та виборчі системи України та країн світу».

Підвищення кваліфікації, засвідчене сертифікатами:

Березень – травень 2020 – слухачка курсу «Public Policy Challenges of the 21st Century» в University of Virginia (USA), Coursera.

Лютий – червень 2019 – навчання у Школі Євроатлантичної солідарності (ГО «Європейський Рух України», за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні).

2-4 листопада 2018 – навчання у проекті «Хаб партійних інновацій. Жінки»  (Українська школа політичних студій, Лабораторія законодавчих ініціатив, International IDEA).

8-13 липня 2018 – навчання у Літній школі самоврядування з виїздом до м. Замость Люблінського воєводства (Польща) (ГО «Центр громадянських ініціатив» за підтримки представництва Фонду Фрідріха Наумана в Україні та Білорусі).

24-26 липня 2018 – навчання на тренінгу за методологією BRIDGE «Політичне фінансування» (Центр управління навчанням учасників виборчих процесів при Центральній виборчій комісії, Міжнародна фундація виборчих систем IFES).

15-16 червня 2018 – навчання на тренінгу «Інструменти місцевого економічного розвитку» (Агенція економічного розвитку PPV Knowledge Network, ГО «ВГП Нова Країна»).

17-19 травня 2018 – навчання на тренінгу «Стратегічне планування як інструмент соціально-економічного розвитку» (ВОО МГО «Україна – Польща – Німеччина» в партнерстві з Регіональним Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні).

25-27 січня 2018 – навчання на короткостроковій програмі Київської школи економіки «Публічне управління в контексті євроінтеграції» (KSE).

15-17 серпня 2017 – навчання на тренінгу за методологією BRIDGE на тему «Виборчі системи» (Центр управління навчанням учасників виборчих процесів при Центральній виборчій комісії, Міжнародна фундація виборчих систем IFES).

7 – 11 листопада 2016 – навчання у Школі з децентралізації для молоді (Асоціація міст України в рамках проекту USAID ПУЛЬС).

Авторка понад 50 наукових праць.

Google Scholar

ORCID

Email:

КАЛІНІЧЕНКО БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

доктор політичних наук, доцент

2005 року закінчив Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобув кваліфікацію магістра з журналістики.

Того ж року вступив до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка на денну форму навчання.

За результатами навчання у аспірантурі з 2004-2007 рік підготував до захисту кандидатську дисертацію на тему: «Влада засобів масової інформації: політологічний аналіз». 2009 року успішно її захистив, отримавши науковий ступінь кандидата політичних наук.

2008 року розпочинає працювати викладачем у Черкаському національному університеті Богдана Хмельницького на кафедрі політології.

2014–2017 року навчання у докторантурі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. За результатами навчання підготував до захисту докторську дисертацію. 2021 року успішно захистив докторську дисертацію на тему: «Роль засобів масової інформації в інформаційній війні: політичні детермінанти впливу та протидії». Отримав науковий ступінь доктора політичних наук.

Також Б. М. Калініченко є  практикуючим журналістом:

2000–2004 – кореспондент інформаційної програми «За київським часом» Київської державної регіональної телерадіокомпанії;

2004–2005 – політичний оглядач ТО «Подія дня» та супроводу особливо важливих державних подій» ДТРК «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»;

2005–2008 – кореспондент інформаційної програми «Репортер» Нового каналу;

2009–2018 – редактор програми «Час новин», 5-й канал;

2018–2020 – заступник генерального директора Черкаської телерадіокомпанії «Ільдана».

Наукові інтереси: інформаційне протиборство, ЗМІ, інформаційна війна.

Викладає курси: політичний менеджмент, політичне прогнозування, політичні технології, політична історія України ХХ ст., громадянське суспільство, історія політичних вчень, загальна теорія політики, філософія політики, публічна політика, зовнішня політика України.

Google Scholar

ORCID

Email:

Поділитись: