Викладачі

МАРЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії та релігієзнавства

ksg_marchenkoНародився 24 березня 1962 р. в с. Телепине Кам’янського району Черкаської області.

У 1984 році з відзнакою закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, отримав кваліфікацію «філософ, викладач філософських дисциплін».

У 1989 закінчив аспірантуру вищеназваного університету і в цьому ж році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «етика». Після захисту розпочав свою роботу тоді ще в Черкаському педагогічному інституті (нині – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) на посаді асистента, потім старшого викладача та доцента. У 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на тему «Богошукання як людинотворчість: філософсько-персоналістичний аналіз еволюції релігійно-етичної думки в Україні». В цьому ж році було обрано на посаду завідувача кафедри філософії, професора, яку обіймає і до цього часу.

Є автором близько 100 наукових праць.

Член Науково-методичної комісії МОН України з гуманітарних наук та богослов’я; співавтор Стандартів вищої освіти зі спеціальності 031 Релігієзнавство. Експерт з акредитації освітніх програм за спеціальностями 031 Релігієзнавство та 033 Філософія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Член редколегії наукового журналу «Science and Education a New Dimension» (Будапешт, Угорщина). Член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії. Консультант і голова журі відділення філософії та суспільствознавства обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Викладає дисципліни: філософія, релігієзнавство, етика, філософія права, методологія та організація наукових досліджень, філософія громадянського суспільства.

Наукові інтереси: філософія релігії та релігійна філософія, господарська етика релігій світу, трансформації сучасної релігійної свідомості, сучасна світова філософія.

Google Scholar

ORCID

Email:

КРЕТОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

Кретов для сайтаНародився 9 листопада 1969 року в м. Черкаси.

У 1992 році з відзнакою закінчив факультет російської філології Черкаського державного педагогічного інституту.

З 1992 по 1997 рік працював учителем зарубіжної літератури та філософії у черкаському колегіумі НАУКМА «Берегиня».

Закінчив аспірантуру зі спеціальності «Філософія» у Київському Національному лінгвістичному університеті (1997-2000), у 2000 році захистив кандидатську дисертацію «Гносеологічний аспект філософського символізму» за спеціальністю «Діалектика та методологія пізнання».

У Черкаському національному університеті працює з 2000 року на посадах старшого викладача та доцента.

Автор понад 100 наукових статей, методичних розробок.

Засновник і куратор проєктів: Центр філософсько-теологічних досліджень та когнітивної риторики, Регіональний конкурс учнівської молоді “ФІЛОСОФ і Я”.

Наукові інтереси: філософська антропологія, філософія мови, аналітична філософія, гносеологія, філософія свідомості, філософія науки.

Google Scholar

ORCID

Email:

ПРОЦИШИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

процишин для сайтаНародився 17 квітня 1964 року на Тернопільщині.

У 1989 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, захистив кандидатську дисертацію у 1998 році.

Працює на кафедрі філософії з 1989 року.

Викладає низку курсів загально-філософського, історико-філософського та етико-прикладного спрямування.

Google Scholar

Email:

 

ПУШОНКОВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

кандидатка філософських наук, доцентка

Народилася 25 квітня 1971 року  в м. Черкаси.

У 1995 році закінчила Черкаський державний педагогічний інститут 300-річчя возз’єднання, спеціальність «Вчитель російської мови та літератури»; у 1996 році, Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького, спеціальність «Практичний психолог в закладах освіти».

У Черкаському національному університеті працює з 1998 року на посадах лаборантки кафедри філософії, старшої викладачки, доцентки.

З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Черкаського національного університету зі спеціальності «Естетика».

У 2006 році захистила дисертацію на тему: «Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект)».

Фахівчиня у галузях естетики, філософії культури, герменевтики візуального.

Засновця і кураторка проєктів: Логотерапія мистецтвом, Інтерактивна просвітницька платформа, Філософія культури та мистецькі практикиМузейна арт-терапія.

Авторка понад 100 наукових публікацій та методичних розробок.

Google Scholar

ORCID

Email:

П’ЯНЗІН СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ

кандидат філософських наук, доцент

пьянзин на сайтНародився 12 березня 1966 року в пос. Кадикчан Сусуманського району Магаданської області.

У 1991 закінчив Черкаський державний педагогічний інститут імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність “Російська мова і література”, кваліфікація “Учитель російської мови і літератури”.

Протягом 1998-2001 років навчався в аспірантурі кафедри філософії Київського державного лінгвістичного університету.

Травень 2002 – захист дисертації “Цінність як духовно-практичний феномен” у спеціалізованій вченій раді в Інституті філософії НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

У Черкаському національному університеті працює з 2002 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри філософії та релігієзнавства.

У травні 2016 року отримав сертифікат про підвищення кваліфікації “Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні освітнім процесом”.

Автор понад 50 наукових статей, методичних розробок та навчальних посібників.

Наукові інтереси: соціальна філософія, філософія історії, аксіологія, антропологія.

Google Scholar

ORCID

Email:

ШЕВЧЕНКО ЗОЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидатка філософських наук, доцентка

Шевченко З.В.Народилася 28 червня 1979 року в м. Ожерельє Каширського району Московської області.

У 2001 році з відзнакою закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Обробка матеріалів за спецтехнологіями”. Там же закінчила аспірантуру зі спеціальності “Соціальна філософія” (2001-2004), у 2006 році захистила кандидатську дисертацію “Індивідуалізм як складова розвитку демократії”.

У Черкаському національному університеті працює з 2006 року на посадах старшої викладачки та доцентки.

Є членкинею правління Черкаського регіонального відділення Соціологічної асоціації України та старшою науковою співробітницею Центру ґендерних досліджень і комунікацій ННІ історії та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Викладає такі навчальні дисципліни: соціологія, соціологія конфлікту, соціологія масових комунікацій, соціологічна аналітика, антидискримінаційна експертиза текстового та візуального контенту, соціально-філософські проблеми ґендеру та фемінізму тощо.

Засновниця і кураторка проєкту Соціологічні студії “Школа інтев’юера”.

Наукові інтереси: гендерні дослідження, теоретична та прикладна соціологія.

Google Scholar

ORCID

Email:

Поділитись: