Регіональний конкурс учнівської молоді «ФІЛОСОФ і Я»

IMG_2069 -1

Кафедра філософії, соціальних та політичних наук ННІ історії та філософії Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького з 2018 року щорічно проводить Регіональний конкурс учнівської молоді «ФІЛОСОФ і Я».

До участі в конкурсі запрошуються учні старших класів загальноосвітніх середніх шкіл, студенти коледжів та вищих навчальних закладів регіону.

Метою конкурсу є залучення молоді до штудіювання загальногуманітарної проблематики в аспектах сучасних філософії, історії, культурології, соціології, етики та подальшого особистого і професійного самовизначення. Конкурс передбачає підготовку есе з обраної тематики з наступною їх публікацією у наукових виданнях та на сайті університету.

Для участі у конкурсі всі бажаючі мають надіслати власні роботи до 15 квітня кожного року.

Конкурс проводиться в заочній формі. Про результати конкурсу всіх учасників буде сповіщено до 30 квітня кожного року.

Крім розгляду й оцінювання робіт, академічною конкурсною комісією будуть братися до уваги відгуки, пости і лайки в акаунтах кафедри філософії та релігієзнавства в мережі та на офіційній сторінці кафедри, тобто всі бажаючі зможуть підтримати конкурсантів під час проходження конкурсу.

Автори та авторки найкращих робіт будуть запрошені на підсумкову конференцію, яка відбудеться у рамках традиційного «Тижня науки» (третій тиждень травня) на базі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Есе переможців конкурсу будуть відзначені призами та пам’ятними грамотами.

Означені теми дослідження:

 • філософія «малої України», бáтьківщина як джерело світогляду;
 • повсякденний побут сучасного українця та його філософське осмислення;
 • філософія сучасного спілкування: як ІТ-революція змінює людину;
 • історія України і Європи як філософський міф;
 • форми та способи самоздійснення сучасної молодої людини;
 • філософія цивілізаційного вибору для української молоді;
 • смисловий, ціннісний та символічний аспекти філософії сучасної людини;
 • філософія сучасного мистецтва;
 • політичний та філософський аспекти самореалізації молоді;
 • молодіжна культура: філософський вимір;
 • кіберспорт: філософія дозвілля у ХХІ столітті;
 • філософія віртуальності;
 • інформаційно-комунікативні технології та проблема реальності;
 • проблема штучного інтелекту;
 • політика і медіа у ХХІ столітті.
 • ґендерні аспекти світогляду сучасної людини;
 • соціологічний вимір знання та комунікації.

Теми конкурсу 2023 року:

 1. Війна і люди. Філософська антропологія війни.
 2. Волонтерський рух та війна. Соціологія війни.
 3. Зміни у філософській картині світу. Війна та ідентичність.
 4. Емоції та мотивація людини під час війни. Соціальна психологія війни.
 5. Війна та політика. Політологія війни.
 6. Національна самосвідомість та війна.
 7. Форми раціоналізації війни. Ідеологія війни.
 8. Екзистенційні виклики війни. Війна та смисли життя.
 9. Суспільство та війна. Напрями змін.
 10. Дитинство та війна. Травматичний досвід в освіті.

Учасники конкурсу можуть також самостійно формулювати теми досліджень згідно з власними науковими та світоглядними уподобаннями.

Вимоги до оформлення есе:

 1. Робота повинна бути надрукована грамотно.
 2. В тексті не допускаються неточність цитат, скорочення слів (крім загальноприйнятих).
 3. Набір тексту здійснюється стандартним 14 шрифтом Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ в абзацах – 1,25 см; текст есе необхідно друкувати, залишаючи відступи таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 15 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм; посилання на літературу здійснюється в квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела за списком, друга – номер сторінки, наприклад [5, с. 134]; обсяг есе – від 2-х сторінок, сторінки не нумеруються.
 4. В кінці роботи наводиться перелік використаної літератури за алфавітом. Дані про джерела наводяться в повному обсязі.

Реєстраційна форма

 • Прізвище, ім’я:
 • Адреса:
 • Електронна адреса:
 • Телефон:
 • Місце навчання:
 • Рік народження:
 • Чи є потреба в науковому консультанті:
 • Тема дослідження:

Реєстраційну форму надсилати у вигляді документу Word з назвою «Реєстраційна форма, конкурс, прізвище» за вказаною нижче електронною адресою: konkursfilosofia@ukr.net. Отримання буде підтверджено.

За додатковою інформацією звертатися на кафедру філософії та релігієзнавства за телефонами: (067) 472 59 96, (097) 233 16 18, (0472) 37 55 57

Куратор проекту: к. філос. н., доцент Павло Васильович Кретов

E-mail: ataraksia@ukr.net

Поділитись: