Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії

Магістерська освітня програма

СОЦІОГУМАНІТАРНА АНАЛІТИКА ТА ОСНОВИ ЛОГОТЕРАПІЇ

Метою магістерської освітньої програми «Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії» є підготовка конкурентоспроможного фахівця в соціально-гуманітарній сфері, здатного забезпечити фахове експертно-аналітичне опрацювання інформації суспільно-політичного,  морально-етичного, художньо-естетичного, релігійного та  екзистенційно – особистіcного характеру, який, поєднуючи традиційні філософські практики із найсучаснішими духовними техніками, зокрема, логотерапією, буде спроможним  вести як педагогічну (викладацьку) діяльність, так і здійснювати світоглядно-орієнтаційну роботу серед людей з особливими потребами, наркозалежних, осіб, що знаходяться в станах смислової фрустрації (ветерани АТО, внутрішньо переміщені особи тощо) та потребують  компетентної  духовно-ціннісної підтримки.

Випускники програми зможуть успішно працювати в аналітично-інформаційних агенціях, освітніх установах, державних органах, громадських організаціях та політичних партіях, соціально-реабілітаційних центрах.

Університет гарантує:

– навчання за оригінальними навчальними планами, які відповідають усім сучасним освітнім вимогам:

– практику у органах державного управління, інформаційно-аналітичних та консалтингових агенціях, закладах освіти та  культури, соціально-реабілітаційних центрах;

– закордонну освітню практику;

– участь в культурних та соціально-просвітницьких проектах та програмах;

– свободу в самореалізації та перебування в креативному середовищі.

Випускники програми підготовлені до виконання посадових обов’язків:

– аналітика комунікацій;

– експерта із суспільно-політичних питань;

– експерта із соціальної відповідальності;

– консультанта (в апараті органів державної влади, виконкому);

– консультанта психолого-медико-педагогічної консультації;

– професіонала з корпоративного управління;

– професіонала з розвитку персоналу;

– радника (органи державної влади);

  – вищої посадовоі особи громадських і самоврядних організацій;

– менеджера у соціальній сфері;

– викладача університетів та вищих навчальних закладів;

– професіонала в галузі філософії, історії та політології.

Термін навчання на освітній програмі «Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії» (денна та заочна форми) становить 1,5 роки.

Прийом студентів до магістратури на освітню программу «Соціогуманітарна аналітика та основи логотерапії» здійснюється за умови наявності диплома бакалавра.

Вступні випробування:

– іноземна мова;

– філософія.

Після завершення навчання випускники отримують кваліфікацію «магістр філософії, експерт-аналітик з соціогуманітарних питань».

Консультації з питань вступу, правил прийому до університету надає

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за адресою: б-р Шевченка, 81, навчальний корпус № 1

 Телефони: (067) 83 09 612, (063) 80 32 971, (0472) 50 25 27

Чекаємо на Вас за адресоюм.Черкаси, бульвар Шевченка, 81, ауд. 519, кафедра філософії та релігієзнавства.

Довідки за тел.: 37-55-57

Сайт кафедри:  http://philosophy.ck.ua/;

http://histfilos.cdu.edu.ua/instytut/kafedry/kafedra-filosofii-ta-relihiieznavstva.html

Facebookhttps://www.facebook.com/groups/philosophy.ck

Поділитись: