Філософія

Безымянный

АБІТУРІЄНТ 2023

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ННІ історії і філософії

Кафедра філософії та релігієзнавства

Галузь знань:

03 Гуманітарні науки

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

033 – ФІЛОСОФІЯ

Час визначатись з пріоритетами…

 

Перспективні напрями наукової та практичної спеціалізації:

-аналітика та експертно-консалтингова діяльність вт соціально-політичній та духовно-практичній сфері;

-викладацька та науково-дослідницька робота;

-life coaching;

-управління соціальними комунікаціями та людськими ресурсами (HR – менеджмент);

-соціологічні дослідження та маркетинг;

-мистецтвознавство та арт-менеджмент.

Університет гарантує:

-навчання за оригінальними навчальними планами, які відповідають усім сучасним освітнім вимогам;

-практику у провідних освітніх закладах та підприємствах галузі культури;

-спілкування з кращими фахівцями-філософами, політиками та діячами культури;

-участь в культурних та соціально-просвітницьких проектах та программах;

-свободу в самореалізації та перебуванні в креативному середовищі.

 

Формула спеціальності:

Ф і л о с о ф і я: антропологія (людинознавство) + соціологія (суспільствознавство) +

+ культурологія + політологія + психологія + маркетинг

 
Навчальний план передбачає вивчення близько 60 дисциплін, зокрема:

-філософська антропологія;

-культурологія;

-соціальна філософія та соціологія;

-історія філософії;

-політологія та філософія політики;

-логіка та евристика;

-практична аргументація;

-етика та філософія моралі;

-естетика та філософія мистецтва;

-релігієзнавство та філософія релігії;

-психологія;

-філософія та етика бізнесу;

-філософія управління соціокультурними процесами;

-конфліктологія;

-основи маркетингу;

-теорія та практика спілкування.
 

Перспективи професійної кар’єри:

Випускники є фахівцями у виконанні посадових обов’язків:

-аналітика та експерта в культурно-мистецькій, етичній та релігійній сфері;

-експерта-консультанта в органах влади, політичних партіях і громадських організаціях;

-тренера (коуча) з особистісного розвитку;

-викладача навчального закладу;

-наукового співробітника;

-соціолога (політолога);

-радника (помічика) депутата;

-керівника арт-проектів та програм;

-експерта з соціальних комунікацій;

 -НR- та РR–менеджера.

 

Основна перевага філософа на ринку праці –

креативність  та вміння критично мислити

 

Спеціальність «Філософія» (денна та заочна форми навчання)

Термін навчання:

бакалавр – 4 роки;                        магістр – 1,5 років.

 

Прийом на бакалаврат за спеціальністю «Філософія» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти подають сертифікат про складання таких дисциплін:

-історія України;

-українська мова та література;

-за вибором абітурієнта (іноземна мова або математика).

Спеціальність 033. Бакалаврат

Спеціальність 033. Магістратура

Консультації з питань вступу, правил прийому до університету надає

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за адресою: б-р Шевченка, 81, навчальний корпус № 1

Відповідальний секретар комісії ННІ міжнародних відносин, історії та філософії: Синявська Лариса Іванівна +380634832088

секретар комісії: Мазур Оксана Олександрівна +380675498373

технічний секретар: Кретов Павло Васильович +380 67 472 5996

Сайт кафедри:  http://philosophy.ck.ua/

Facebookhttps://www.facebook.com/groups/philosophy.ck

Поділитись: