Прикладна конфліктологія

Освітня програма

ПРИКЛАДНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Врегулювання конфліктів в будь-якому суспільстві – завжди актуальна сфера професійної діяльності. Попит на фахівців даної спеціалізації невпинно зростає, що зумовлено загостренням політичних, соціальних та міжособистісних конфліктів у сучасному світі, особливо  в Україні, де окрім згаданих процесів триває збройне протистояння, врегулювання  якого потребує фахових знань та навичок.

Програма зорієнтована на підготовку експертів-практиків з вирішення соціальних конфліктів і базується на новітніх дослідженнях в галузі соціальної філософії, соціології, публічного управління, психології, педагогіки та публічного права. В межах програми студенти отримають компетенції з дисциплін: «Філософія та соціологія конфлікту», «Конфлікти в світовій політиці та сталий розвиток», «Моделювання та прогнозування соціальних конфліктів», «Теорія та практика ведення переговорів», «Політичні інструменти соціального примирення», «Теорія та методологія сучасної конфліктології», «Психологія конфлікту та медіаційні практики», «Основи відновного правосуддя».

Випускники зможуть успішно працювати у державних органах, військових та правоохоронних структурах, юридичних і консалтингових корпораціях, громадських організаціях та міжнародних фондах.

Пеpспективні напрями наукової та практичної спеціалізації:

– конфлікт-менеджмент;

– медіація та  фасилітація;

аналітична та експертно-консалтингова діяльність у соціально-політичній та соціально-культурній сфері;

– викладацька діяльність;

– управлінський консалтинг та адміністративне консультування;

– life coaching;

– управління соціальними комунікаціями та людськими ресурсами (HR- менеджмент);

– соціологічні дослідження та маркетинг;

Університет гарантує:

– навчання за оригінальними навчальними планами, які відповідають усім сучасним освітнім вимогам:

– практику у органах державного управління, консалтингових агенціях, закладах освіти та  культури;

– закордонну освітню практику;

– участь в культурних та соціально-просвітницьких проектах і програмах;

– свободу в самореалізації та перебування в креативному середовищі.

Випускники програми підготовлені до виконання посадових обов’язків:

– консультанта з врегулювання соціальних, міжнародних, міжетнічних, міжконфесійних та міжособових  конфліктів;

– експерта-консультанта в органах влади, політичних партіях і громадських організаціях;

– викладача навчального закладу;

– соціолога (політолога);

– радника (помічника) депутата;

– експерта з соціальних комунікацій.

Бакалаврська освітня програма «Прикладна конфліктологія».

Термін навчання на денній та заочній формі навчання – 4 роки.

Прийом на освітню програму «Прикладна конфліктологія» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти подають сертифікат ЗНО з таких предметів:

  • Українська мова та література;
  • Історія України;
  • Іноземна мова або математика (за вибором абітурієнта).

Після завершення навчання випускники отримують кваліфікацію «бакалавр філософії, конфліктолог».

Консультації з питань вступу, правил прийому до університету надає

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за адресою: б-р Шевченка, 81, навчальний корпус № 1

Телефони: (067) 83 09 612, (063) 80 32 971, (0472) 50 25 27

Чекаємо на Вас за адресоюм.Черкаси, бульвар Шевченка, 81, ауд. 519, кафедра філософії та релігієзнавства.

Довідки за тел.: 37-55-57

Сайт кафедри:  http://philosophy.ck.ua/;

http://histfilos.cdu.edu.ua/instytut/kafedry/kafedra-filosofii-ta-relihiieznavstva.html

Facebookhttps://www.facebook.com/groups/philosophy.ck

Поділитись: