Прикладна конфліктологія

Освітня програма

ПРИКЛАДНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Врегулювання  суперечностей в нинішньому, надзвичайно конфліктогенному суспільстві є  вельми актуальною соціальною проблемою, вирішення якої все частіше вимагає нових, здебільшого гуманістично-орієнтованих підходів та наявності висококваліфікованих фахівців з грунтовною соціогуманітарною підготовкою  та практичними, етико-психологічними навичками роботи з людьми. Особливо гостро така потреба відчувається в сучасній Україні, частина населення якої перебуває в умовах окупації, є жертвою технологій ведення гібридної війни,  світоглядних, політичних та релігійних конфліктів.

Випускники програми зможуть успішно працювати у державних органах,  правоохоронних структурах, центрах соціальної допомоги,  консалтингових агенціях, громадсько-політичних організаціях та міжнародних фондах, займатися HR-менеджментом.

Пеpспективні напрями наукової та практичної спеціалізації:

– медіація соціальних конфліктів та фасилітація;

– управління персоналом підприємств та організацій;

аналітична та експертно-консалтингова діяльність у соціально-політичній та культурній сфері;

– викладацька діяльність;

– управлінський консалтинг та адміністративне консультування;

– life coaching;

– управління соціальними комунікаціями та людськими ресурсами;

– соціологічні дослідження та маркетинг.

Університет гарантує:

– навчання за оригінальними навчальними планами, які відповідають усім сучасним освітнім вимогам:

– практику у органах державного управління, консалтингових агенціях, закладах освіти та  культури;

– закордонну освітню практику;

– участь в культурних та соціально-просвітницьких проектах та програмах;

– свободу в самореалізації та перебування в креативному середовищі.

Випускники програми підготовлені до виконання посадових обов’язків:

– медіатора соціальних конфліктів;

– експерта-консультанта в органах влади, політичних партіях і громадських організаціях;

викладача навчального закладу;

– соціолога (політолога);

– радника (помічника) депутата;

– експерта з соціальних комунікацій.

Бакалаврська освітня програма «Прикладна конфліктологія».

Термін навчання на денній та заочній формі навчання – 4 роки.

Вступ на освітню програму «Прикладна конфліктологія» здійснюється на базі повної загальної середньої освіти.

Абітурієнти подають сертифікат про складання таких дисциплін:

  • Українська мова та література;
  • Історія України;
  • Іноземна мова або математика (за вибором абітурієнта).

Після завершення навчання випускники отримують кваліфікацію «бакалавр філософії, конфліктолог».

ОП "Прикладна конфліктологія"

Консультації з питань вступу, правил прийому до університету надає

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

за адресою: б-р Шевченка, 81, навчальний корпус № 1

Відповідальний секретар комісії ННІ міжнародних відносин, історії та філософії: Синявська Лариса Іванівна +380634832088

секретар комісії: Мазур Оксана Олександрівна +380675498373

технічний секретар: Кретов Павло Васильович +380 67 472 5996

Сайт кафедри:  http://philosophy.ck.ua/;

http://histfilos.cdu.edu.ua/instytut/kafedry/kafedra-filosofii-ta-relihiieznavstva.html

Facebookhttps://www.facebook.com/groups/philosophy.ck

Поділитись: