Силабуси

Аналітична філософія та новітня філософія науки

Антидискримінаційна експертиза

Вступ до конфліктології

Гуманітарна експертиза та консультативний супровід соціокультурних проєктів

Експертно-консультаційний практикум

Етика

Загальна конфліктологія

Історія античної філософії

Медіафілософія

Метафізика й онтологія

Некласична естетика

Німецька філософія Нового часу

Нова філософія ХІХ ст.

Нова філософія XVI-XVIII ст.

Релігієзнавство

Риторика

Соціальна філософія

Соціально-філософські проблеми ґендеру та фемінізму

Соціологічна аналітика

Соціологічний практикум

Соціологія конфлікту

Соціологія масових комунікацій

Соціологія

Соціологія та медична соціологія

Сучасна світова філософія

Теорія пізнання

Феноменологія як методологія сучасної соціогуманітарної аналітики

Феноменологія

Філософія бізнесу

Філософія гуманітарного знання

Філософія деконструктивізму

Філософія історії

Філософія культури

Філософія культури (категорійна)

Філософія освіти

Філософія права

Філософія соціально-гуманітарного знання

Філософія щастя

Філософська антропологія

Філософська пропедевтика

Філософські засади логотерапії

Філософські основи візуальної антропології

Поділитись: